Šedé dovozy

shopping 3696867 1920Slyšeli jste již o pojmu tzv. šedý dovoz? Zboží pocházející ze šedých dovozů může být pro zákazníky zejména pro svou nižší cenu lákavé, přináší však se sebou i rizika, na která Vás upozorníme. Rovněž poradíme, jak lze proti šedým dovozům bojovat.

Co to šedé dovozy jsou?

Šedým dovozem je označováno zboží, které nepochází z oficiální distribuce. Zejména v e-shopech se nabízí zboží jak od autorizovaných českých distributorů, tak z neoficiální distribuce. Autorizovaní prodejci mají oficiální smlouvy s oprávněnými dovozci, mnohdy provádějí kontroly a další úpravy zboží a zajišťují, aby zboží a veškeré jeho příslušenství odpovídalo požadavkům trhu a rovněž splňovalo veškeré právní předpisy.

Neoficiální prodejci však nic z toho neprovádějí, často porušují různé právní předpisy, a proto mohou zboží zákazníkům nabízet za mnohem lákavější ceny.

Jak zboží ze šedých dovozů rozpoznat?

Pro běžného zákazníka je na první pohled složité zjistit, zdali je zboží na internetu nabízeno autorizovaným distributorem či se jedná o šedý dovoz. Zákazník by měl vždy pečlivě sledovat, zdali je u popisku zboží uvedeno, že zboží pochází z české distribuce. Bude-li u zboží uvedeno, že pochází z distribuce zemí mimo Evropskou unii, měl by zákazník zpozornět, neboť v takovém případě se může jednat o zboží z šedého dovozu. Prakticky jde pak o situaci, kdy je zákazníkovi na e-shopu nabízeno zboží, které bylo původně určeno k prodeji v jiné zemi mimo Evropskou unii a takovíto prodejci nemají pravděpodobně ani právo zboží v Evropské unii prodávat.

Nejsnadněji lze pak šedé dovozy odlišit podle ceny zboží, která může být výrazně nižší. V praxi se může jednat až o desítky procent rozdílu ceny zboží ze šedého dovozu oproti ceně zboží z oficiální české distribuce.

Před samotným zakoupením zboží by pak zákazníka mohly varovat i samotné webové stránky takovýchto prodejců, které mohou být mnohdy nedokonalé, neposkytují o výrobcích dostatečné informace, jsou částečně nefunkční nebo obsahují zvláštní obchodní podmínky.

Po zakoupení lze zboží ze šedého dovozu rozeznat tak, že často neobsahuje návod v češtině, mnohdy taktéž není u zboží, zvláště pak v elektronice, k dispozici česká lokalizace či je jinak omezena funkčnost zboží, neboť toto je výrobcem nastaveno k užívání na jiném trhu zboží. 

Jaká rizika hrozí spotřebitelům?

Značná rizika zákazníkům hrozí v případě reklamací zboží, resp. opravy. I na zboží ze šedého dovozu musí prodejce poskytovat záruční dobu 2 roky, nicméně autorizovaný servis výrobce ve většině případů odmítne provést opravu zboží a zákazníkovi tak nezbývá než uplatňovat reklamaci pouze u prodejce, tj. e-shopu. Internetový obchod však nemusí mít vlastní servisní středisko a možnost opravy zboží je tak velmi omezená, neboť autorizovaný servis odmítne provést opravu následně i pro takovýto e-shop. Ukončí-li v mezidobí prodejce svoji činnost, stává se možnost reklamace zboží prakticky nemožnou.

Před zakoupením výrobku je tedy nutné zvážit uvedená rizika a pokusit se o zboží zjistit co možná nejvíce informací, abyste předešli zbytečným nepříjemnostem v budoucnosti. Zejména pokud jde o elektroniku, jedná se často o dražší zboží a v některých případech může být vhodnější zvolit dražší variantu.

Lze se šedým dovozům bránit?

Obrana běžného zákazníka je jednoduchá v případě, že zboží ze šedého dovozu rozpozná. Pokud je zboží podezřelé již před zakoupením a zákazník nechce podstupovat výše uvedená rizika, může zákazník upřednostnit zboží jiné. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků po zakoupení přes internet (např. chybějící manuál v českém jazyce nebo jakákoli i částečná nefunkčnost zboží) je možné zboží do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu.

Co se týká obrany českých distributorů, kteří musí bojovat s konkurencí nabízející stejné zboží za nápadně nižší cenu, pokud jde o prodeje neoprávněné, lze těmto prodejům zcela zabránit. Zboží je často chráněno některým z práv duševního vlastnictví, např. elektronika ochrannými známkami, které je oprávněn používat pouze jejich vlastník a ti, kdo mají souhlas vlastníka nebo příslušnou licenci. Neoprávnění prodejci přitom potřebné souhlasy často nemají a prodejům takovéhoto zboží lze úspěšně zabránit soudní cestou.

Oprávnění autorizovaní distributoři zboží pak mimo zákazu prodeje zboží mohou často požadovat i informace o prodejích a zaplacení náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo požadovat přiměřené zadostiučinění. Konkrétní nároky autorizovaných distributorů budou pak závislé od zboží, které prodávají a konkrétního typu práva duševního vlastnictví, kterým je zboží chráněno.

Publikováno 23. 10. 2020

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz