Úspěch pro klienta u Nejvyššího soudu ČR

business 1477601 1920

„Rozhodnutí, kterým jediný společník v působnosti valné hromady odvolal všechny tři jednatele společnosti a jmenoval sám sebe jednatelem, není neplatné jen proto, že nedošlo ke jmenování počtu jednatelů předvídaného společenskou smlouvou.“

Ze sporu, který se před nedávnem dostal až k Nejvyššímu soudu ČR[1], se stalo vítězství pro našeho klienta. Význam tohoto rozhodnutí však daleko přesahuje meze konkrétního jednotlivého případu, neboť se v něm soud vyslovil k dosud neřešené právní otázce týkající se rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným v působnosti valné hromady, kterou v podrobnostech rozebíráme níže. Dle zásady předvídatelnosti a právní jistoty by tak v budoucnu obecné soudy při řešení stejné otázky měly rozhodovat v souladu s právním názorem vysloveným právě v tomto Usnesení Nejvyššího soudu.

Pokračovat ve čtení

Pojištění hypotečního úvěru

Pojiten hypotenho vru obr. 3Koncem října 2018 Ústavní soud vydal přelomové rozhodnutí týkající se aktivní legitimace na pojistné plnění z pojištěného úvěru.

Případ se týkal stěžovatelky, která se rozhodla koupit rodinný dům a pozemky. Proto uzavřela s bankou smlouvu o poskytnutí úvěru, kde jí v rámci sjednávání úvěru byla bankou nabídnuta možnost pojistit si poskytnutý úvěr pro případ smrti nebo plné invalidity. Stěžovatelka této možnosti využila a přistoupila k pojištění úvěru na základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou jako pojistitelem a bankou jako pojistníkem. Nečekaně se u stěžovatelky projevily zdravotné problémy, které zapříčinily přiznání invalidity III. stupně. Nastalou pojistnou událost stěžovatelka oznámila a požadovala pojistné plnění vyplývající ze sjednaného pojištění úvěru. Pojišťovna pojistné plnění neposkytla.

 

Publikováno 3. 1. 2019

Pokračovat ve čtení

Odmítnutí povinného očkování dítěte

Okovn obr. 3Ústavní soud v říjnu 2018 opět rozhodoval ve věci tzv. povinného očkování dítěte, a to ve svém nálezu II. ÚS 725/18. Konkrétně se zabýval rozhodnutím okresního a krajského soudu o nahrazení souhlasu matky s očkováním její tehdy jedenáctileté dcery proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně soudem.

Nezletilá byla ve střídavé péči rodičů, kdy otec s očkováním souhlasil, matka však nikoli. Proto se otec obrátil na soud. K uvedenému je třeba poznamenat, že každý rodič má právo žádat u soudu, aby o dané věci rozhodl, v případě, že se rodiče nemohou shodnout v záležitosti, která je pro dítě významná. Tedy i v případě lékařských zákroků.

Pokračovat ve čtení

Úmluva CMR

Následující článek je určen zejména pro společnosti a další subjekty podnikající v silniční nákladní dopravě.

Od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která mimo jiné stanovuje, že nově, tj. od 1. ledna 2019, se bude Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (známá i jako Úmluva CMR) používat také pro řadu otázek tuzemské silniční nákladní dopravy v rámci České republiky. Zákonodárci tak pro vnitrostátní úpravu této problematiky využili po vzoru např. Rakouska či Německa ustálený soubor mezinárodních pravidel, který se ve světě dlouhodobě osvědčuje.

Pokračovat ve čtení

Reklamace zájezdu

Reklamace zájedu obr. 3 1Cestovní kanceláře se v nabídce letních dovolených předhánějí a lákají klienty sliby luxusního ubytování, služeb, krásných výhledů a nízkých cen. Bohužel často dochází k tomu, že ne všechno je tak, jak má být a z vysněné dovolené se stane událost, na kterou je lepší rychle zapomenout. Když už tato situace nastane, problémy zájezdu lze řešit.

Pokračovat ve čtení

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz