dusevniPrávo duševního vlastnictví

Poskytujeme právní služby související s registrací ochranných známek, užitných vzorů, patentů a internetových domén. Taktéž nabízíme sepis licenčních a podlicenčních smluv.
Naše kancelář se rovněž zabývá vymáháním autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví, mezi které mimo práv k ochranným známkám, patentům nebo užitným vzorům patří i vymáhání práv z obchodní firmy.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz