nemovitostiPrávo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní služby pro vlastníky nemovitostí a zájemce o jejich nabytí. Připravujeme veškeré smlouvy potřebné k převodu nemovitostí - rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, či smlouvy o zřízení věcných břemen (služebností).
Poskytujeme také právní služby ve věcech nájmu, od sepisu nájemní smlouvy, včetně zastupování klientů při ukončení nájmu a ve sporech s nájemníky. Nabízíme rovněž vypracování vzorových smluv pro developery či realitní kanceláře.
Zabýváme se také konzultací a připomínkováním hypotečních smluv. Samozřejmostí je zajištění advokátní úschovy finančních prostředků pro bezpečný průběh transakce.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz