gdprOchrana osobních údajů a GDPR

Nabízíme provedení auditu dodržování ochrany osobních údajů ve společnosti a vypracování vnitřních předpisů, včetně následného školení zaměstnanců ohledně povinností z nich vyplývajících. Připravujeme vzorové právní dokumenty k GDPR - smlouvy se zpracovateli osobních údajů, souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz