Ceník

Cena právních služeb je odvislá především od časové a odborné náročnosti právních služeb, hodnoty projednávané věci a rozsahu prováděných prací.

Cena právních služeb se v naší kanceláři sjednává převážně jako cena hodinová. U některých právních úkonů (například advokátní úschova finančních prostředků, běžná revize kupní smlouvy na nemovitost) lze sjednat také cenu pevnou částkou za vyřízení celé věci.

Není-li odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Nad rámec ceny právních služeb je třeba počítat s úhradou hotových výdajů (notářský zápis, znalecké posudky, soudní či jiné poplatky a další účelně vynaložené náklady), které s poskytovanou právní službou souvisejí a na jejichž možný vznik Vás předem upozorníme.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

 

Upozornění pro spotřebitele:

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Riška upozorňuje své klienty – spotřebitele na možnost využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelem je přitom každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je v tomto případě advokát.

V případě, že mezi advokátem a jeho klientem, který je spotřebitelem, dojde ke sporu ve věci Smlouvy o poskytování právních služeb, může tento klient řešit vzniklý spor dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně u subjektu mimosoudního řešení sporů. Pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem je mimosoudním řešením sporů pověřena Česká advokátní komora. Internetové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz