Pracovní právopracovni

Nabízíme poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům, ať již v oblasti pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Poskytujeme také poradenství při přijímání cizinců do pracovního poměru.
Zastupujeme klienty ve sporech o neplatnost výpovědi či zrušení pracovního poměru a dále ve sporech o náhradu škody z odpovědnosti zaměstnance či při pracovních úrazech.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz