stavebniStavební právo

V oblasti stavebního práva naše advokátní kancelář zastupuje klienty od okamžiku koupě pozemku po dokončení realizace výstavby. Poskytujeme poradenství při přípravě projektů a smluv o dílo s dodavateli projektové dokumentace a následně s dodavateli stavebních prací.
Naše klienty rovněž zastupujeme v řízeních na stavebním úřadě, připravujeme podklady pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení i při kolaudaci. Nabízíme rovněž vypracování vzorových smluv pro následný prodej nemovitosti - smlouvy rezervační a smlouvy o smlouvách budoucích kupních, dohody o provedení klientských změn a následné kupní smlouvy.
Zároveň poskytujeme právní služby při založení společenství vlastníků jednotek, včetně sepisu prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz