rodinneRodinné právo

Naše advokátní kancelář nabízí zastupování klientů v řízení o rozvodu, včetně přípravy a konzultace dohod o vypořádání společného jmění manželů, a řízení ve věcech péče o nezletilé (v opatrovnickém řízení), včetně následného vymáhání výživného.
Zároveň poskytujeme poradenství v oblasti předmanželských smluv a smluv o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz