Občanské právoobcanske

Zajišťujeme přípravu, konzultaci a revizi všech typů občanskoprávních smluv, zejména kupních a darovacích smluv, smluv o zápůjčce či nájmu, včetně dohod o zajištění pohledávek. Zastupujeme klienty v soudním řízení a při exekuci, či v rámci dědického řízení.
Poskytujeme také komplexní právní služby v oblasti založení a vzniku právnických osob – spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů.
Naše služby nabízíme rovněž v oblasti ochrany osobnosti, ochrany spotřebitele (zejména v souvislosti s nároky z vad zboží), sousedských sporů, nároků na náhradu škody či z bezdůvodného obohacení.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz