Obchodní právoobchodni

V oblasti korporátního práva poskytujeme právní služby související se založením a vznikem společností, zejména sepis všech podkladů pro notářský zápis, včetně vyřízení živnostenských oprávnění, a v souvislosti se změnami orgánů či sídla společnosti. Připravujeme vzory cenných papírů, zejména akcií a kmenových listů společnosti, a dále smlouvy o převodu akcií, resp. podílů.
Zároveň nabízíme přípravu, konzultaci a revizi všech typů obchodních smluv, zejména smluv kupních, o dílo, o úvěru či o zprostředkování. V oblasti zajištění pohledávek nabízíme sepis ručitelského prohlášení či vytvoření vzoru směnek, včetně dohod o vyplňovacím právu k blankosměnkám. Před uzavřením smlouvy nabízíme také možnost posouzení bonity smluvního partnera.
Zastupujeme klienty v soudních a rozhodčích řízeních týkajících se nároků z obchodních smluv, či náhrady škody z odpovědnosti statutárního orgánu společnosti či způsobenou nekalosoutěžním jednáním, a následně při případné exekuci. Rovněž zastupujeme klienty v insolvečním řízení, a to jak na straně dlužníka, tak věřitele.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz