• Obchodné právo

  - komplexná právna pomoc pri zakladaní a vzniku spoločností
  - prevody spoločností (prevod obchodných podielov resp. prevod akcií)
  - uskutočňovanie due diligence
  - príprava, konzultácie a úprava všetkých typov obchodných zmlúv
  - registrácia ochranných známok a internetových domén
 • Rodinné právo

  - poradenstvo a zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
  - vymáhanie výživného
  - zastupovanie klientov v opatrovnickom konaní
  - príprava, konzultácie a úprava dohôd o rozdelení bezpodielového    spoluvlastníctva manželov
 • Právo nehnuteľností

  - zastupovanie klientov pri rokovaní s realitnými kanceláriami
  - právne služby pre vlastníkov nehnuteľností a ich záujemcov
  - príprava a prerokovanie všetkých typov zmlúv
  - konzultácie a pripomienkovanie úverových (najmä hypotekárnych) zmlúv
  - uskutočňovanie advokátskej úschovy finančných prostriedkov
 • Pracovné právo

  - komplexné poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom
  - príprava, konzultácie a úprava pracovných zmlúv
  - zastupovanie klientov v súdnych konaniach ohľadom
  - neplatnosti zrušenia pracovného pomeru
  - zastupovanie klientov v súdnych konaniach ohľadom náhrady škody
 • Stavebné právo

  - zastupovanie klientov od okamihu kúpy pozemku po realizáciu výstavby
  - poradenstvo pri príprave projektov na výstavbu nehnuteľností
  - príprava zmlúv o dielo s dodávateľmi projektovej dokumentácie
  - zastupovanie klientov v správnom konaní (územné rozhodnutie, ...)
  - príprava zmlúv o dielo s dodávateľmi stavebných prác
 • Občianske právo

  - príprava, konzultácie a úprava všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
  - ochrana spotrebiteľa
  - poradenstvo a zastupovanie klientov ohľadom nárokov z náhrady škody
  - zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok
  - zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

O nás

V advokátskej kancelárii Mgr. Pavla Riška kladieme dôraz na vysokú úroveň kvality našich služieb tak, aby sme pre svojich klientov dosahovali rýchlych a efektívnych riešení. Dbáme na individuálny prístup k potrebám jednotlivých klientov a každému z nich sa venujeme s maximálnou starostlivosťou. Advokátska kancelária má sídlo v centre Brna a pobočku v Bratislave, keď Mgr. Pavol Riško je advokátom zároveň Českej advokátskej komory aj Slovenskej advokátskej komory. Kancelária preto svojim medzinárodným rozmerom ponúka klientom nespornú výhodu pri cezhraničných sporoch a exekúciách. Naše služby navyše poskytujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz