mezinarodniMedzinárodné právo súkromné

Mgr. Pavol Riško je advokátom zároveň Českej advokátskej komory aj Slovenskej advokátskej komory. Kancelária preto svojim medzinárodným rozmerom ponúka klientom nespornú výhodu pri cezhraničných sporoch a exekúciách. Naše služby navyše poskytujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz