gdpr

Ochrana osobných údajov a GDPR

Ponúkame vykonanie auditu dodržiavania ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovanie vnútorných predpisov vrátane následného školenia zamestnancov ohľadne povinností z nich vyplývajúcich. Pripravujeme vzorové právne dokumenty k GDPR – zmluvy so spracovateľmi osobných údajov, súhlasy so spracovaním osobných údajov apod.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz