nemovitosti

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexné právne služby pre vlastníkov nehnuteľností a záujemcov o ich nadobudnutie. Pripravujeme všetky zmluvy potrebné k prevodu nehnuteľností – rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve kúpnej, kúpne zmluvy, alebo zmluvy o zriadení vecných bremien (služobností).
Poskytujeme tiež právne služby vo veciach nájmu, od spísania nájomnej zmluvy, vrátane zastupovania klientov pri ukončení nájmu a v sporoch s nájomníkmi. Ponúkame tiež vypracovanie vzorových zmlúv pre developerov či realitné kancelárie.
Zaoberáme sa tiež konzultáciou a pripomienkovaním hypotekárnych zmlúv. Samozrejmosťou je zabezpečenie advokátskej úschovy finančných prostriedkov pre bezpečný priebeh transakcie.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz