rodinneRodinné právo

Naša advokátska kancelária ponúka zastupovanie klientov v konaní o rozvode, vrátane prípravy a konzultácie dohôd o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a konaní vo veciach starostlivosti o maloletých (v opatrovníckom konaní), vrátane následného vymáhania výživného.
Zároveň poskytujeme poradenstvo v oblasti predmanželských zmlúv a zmlúv o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz