fuze

Fúzie a akvizície

Zaisťujeme kompletný právny servis pri realizácii zlúčenia alebo rozdelenia spoločností. Pre našich klientov vytvárame detailný harmonogram, pripravujeme projekt premeny a ďalej podklady pre schválenie premeny valným zhromaždením. Koordinujeme všetkých zúčastnených – znalcov, audítorov a účtovníkov, aby proces bol zavŕšený čo najrýchlejšie.
Naša advokátska kancelária má tiež bohaté skúsenosti v oblasti akvizícií, kde poskytujeme služby preverovania spoločností – právne due diligence vrátane spracovania detailnej správy o stave spoločnosti. Následne pripravujeme všetky zmluvné dokumenty potrebné pre uskutočnenie akvizície.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz