dusevniPrávo duševného vlastníctva

Poskytujeme právne služby súvisiace s registráciou ochranných známok, úžitkových vzorov, patentov a internetových domén. Taktiež ponúkame spísanie licenčných a podlicenčných zmlúv.
Naša kancelária sa tiež zaoberá vymáhaním autorských práv a práv z priemyselného vlastníctva, medzi ktoré okrem práv k ochranným známkam, patentom alebo úžitkovým vzorom patrí aj vymáhanie práv z obchodnej firmy..

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz