Pracovné právopracovni

Ponúkame poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom, či už v oblasti pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti. Poskytujeme tiež poradenstvo pri prijímaní cudzincov do pracovného pomeru.
Zastupujeme klientov v sporoch o neplatnosť výpovede či zrušenie pracovného pomeru a ďalej v sporoch o náhradu škody zo zodpovednosti zamestnanca či pri pracovných úrazoch.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz