stavebni

Stavebné právo

V oblasti stavebného práva naša advokátska kancelária zastupuje klientov od okamihu kúpy pozemku po dokončenie realizácie výstavby. Poskytujeme poradenstvo pri príprave projektov a zmlúv o dielo s dodávateľmi projektovej dokumentácie a následne s dodávateľmi stavebných prác.
Našich klientov tiež zastupujeme v konaniach na stavebnom úrade, pripravujeme podklady pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia aj pri kolaudácii. Ponúkame tiež vypracovanie vzorových zmlúv pre následný predaj nehnuteľnosti – zmluvy rezervačné a zmluvy o zmluvách budúcich kúpnych, dohody o vykonaní klientskych zmien a následné kúpne zmluvy.
Zároveň poskytujeme právne služby pri založení spoločenstva vlastníkov jednotiek, vrátane spísania vyhlásenia vlastníka o rozdelení domu na jednotky.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz