Správne právosprava

Poskytujeme právne služby v oblasti priestupkového práva. Zastupujeme klientov pri jednaní so správnymi úradmi – inšpektorátmi práce, hygienickými stanicami, Českou obchodnou inšpekciou, živnostenskými úradmi.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz